ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದಿದ್ದ ಆಪಲ್ ಮೇಲೆ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಈ ಆಪಲ್ ಗೆ ಬಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು!! ಈ ಆಪಲ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ!!

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಹರಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಸಿಲ್ಕ್​ ಸ್ಮಿತಾ (Silk Smita) ಪರಿಚಯವಿರಬಹುದು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡೆ ಹೈಕಳ ನಿದ್ದೆ ಕದ್ದಿದ್ದ ಬೆಡಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಅಂ-ತ್ಯಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಪರ್ಯಾಸ. ನಟಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾರವರ ಹಿನ್ನಲೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ತೆಲುಗು …

ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದಿದ್ದ ಆಪಲ್ ಮೇಲೆ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಈ ಆಪಲ್ ಗೆ ಬಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು!! ಈ ಆಪಲ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ!! Read More