ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಇನ್ಮೇಲೆ ಉಚಿತ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್!! ಹೇಗೆ ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳುವುದು ನೋಡಿ!!!

ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ (Gas Cylinder)ನಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇಂದೇ ನೀವು ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇರುವ ಮೂರು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರೇ ನೇರವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು …

ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಇನ್ಮೇಲೆ ಉಚಿತ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್!! ಹೇಗೆ ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳುವುದು ನೋಡಿ!!! Read More