ಸಂ ‘ಭೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಹುಡುಗರ ಸೈಜ್ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದ ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ!

ಹಲವಾರು ಜನರು ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಅವರನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಫೋರ್ ಮೊರ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಬ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸೀರೀಸ್ನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನಮೆಚ್ಚಿ ತುಂಬಾ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಏನು ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಸಂದರ್ಶಕರು ಕೀರ್ತಿಗೆ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಡರ್ಟಿ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಇಂತಹ ಮೆಸೇಜುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಹುಡುಗರು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಸಂ ‘ಭೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಆಗ ಹುಡುಗರು ಅದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳಲು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೇನು ಆದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇರಿಟೇಶನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಗೆ ಸಂದರ್ಶಕರು ಕೀರ್ತಿಗೆ ಹುಡುಗರ ಸೈಜ್ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕೃತಿ ಹೌದು ಹುಡುಗರ ಸೈಜ್ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿಯು ಕೂಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವರೆಗೆ ಗಂಡನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ಕೂಡ ಅದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಮಜವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆಯಂತೆ.

ಕೀರ್ತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ 2೦16 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಪಿಂಕ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೀರೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರ ವಾಹದ ಪುಟಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಬ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇವರ ನಟನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *